Strada Cuza Voda, nr. 16, ap. 10, Cluj-Napoca, jud. Cluj
+40744489221

INFORMATII UTILE

Procesul  schimbarii caselor de marcat  electronice fiscale dotate cu role jurnal pe suport de hartie cu cele echipate cu jurnal electronic, se face astfel:

 1. autorizarea de catre Comisie numai a aparatelor de marcat electronice fiscale cu jurnal electronic, incepand cu data de 1 aprilie 2018;
 2. b) interzicerea comercializarii aparatelor de marcat electronice fiscale cu rola jurnal incepand cu data de 1 august 2018;
 3. c) obligatia de a utiliza numai case de marcat cu jurnal electronic de catre operatorii economici care au calitatea de mari contribuabili, respectiv mijlocii incepand cu data de 1 iunie 2018;
 4. d) obligatia de a utiliza numai case de marcat cu jurnal electronic de catre operatorii economici care au calitatea de contribuabili mici, incepand cu data de 1 august 2018.

ATENTIE !

MFP a prelungit termenul pentru introducerea caselor de marcat cu jurnal electronic, se anunta pe site-ul institutiei. Contribuabilii mari si mijlocii, potrivit dispozitiilor legale, au obligatia de a utiliza noile case de marcat incepand cu 1 septembrie 2018, iar operatorii economici care au calitatea de contribuabili mici incepand cu 1 noiembrie 2018.

Conform HG 804/2017 Contractul de service devine obligatoriu pentru fiecare utilizator al AMEF. – art. 93

 1. La articolul 102, după alineatul (7) se introduc două noi alineate, alineatele (8) și (9), cu următorul cuprins: „(8) Distribuitorii autorizați sau unitățile acreditate din rețeaua acestora au obligația să anexeze la cartea de intervenții o copie a contractului de service pentru aparatul în cauză, pentru perioada de

garanție sau pentru perioada de postgaranție, după caz.

 (9) În situația în care la punctul de lucru al utilizatorului funcționează aparate de marcat electronice fiscale de același tip, iar service-ul este asigurat de același distribuitor sau unitate acreditată a acestuia, contractul de service prevăzut la alin. (8) se anexează la o singură carte de intervenții.

 • Datele inregistrate pe antetul bonului sa coincida cu datele prezentate pentru inregistrarea casei de marcat la ANAF: locul instalarii, CUI, seria AMEF, seria fiscal, TVA
 • Sa memoreze in casa de marcat fiecare articol comercializat
 • Sa efectueze anual revizia tehnica a AMEF
 • Data si ora sa fie programate la zi
 • Sa isi scoata si sa pastreze toate Z-urile tiparite de AMEF la sfarsitul fiecarei zi de lucru
 • Sa depozite rolele de hartie tiparite in conditiile prevazute de lege.

 • Declaratia de instalare a casei de marcat inregistrata la ANAF
 • Cartea de interventie a AMEF impreuna cu contractul de service
 • Registru special al AMEF inregistrat la ANAF

In Cartea de interventie a AMEF sunt mentionate toate datele utilizatorului final, orice modificare adusa aparatului de marcat electronic fiscal (fiscalizare, predare memorie fiscala, inlocuire memorie fiscala, revizie tehnica anuala, schimbare cota de TVA,) realizata de tehnicianul de service si inregistrata ulterior la ANAF. Cartea de interventie contine de asemenea si Certificatul de garantie al AME.

Conform HG 804/2017  „ART. 6

 • În situația defectării aparatului de marcat electronic fiscal utilizatorii consemnează în cartea de intervenții a aparatului de marcat electronic fiscal, prezentată în anexa nr. 1, data și ora la care au anunțat defectarea acestuia și păstrează notificarea efectuată conform celor convenite de părțile contractante potrivit dispozițiilor art. 1 alin. (8^1) din ordonanța de urgență.
 • Până la repunerea în funcțiune a aparatului defect, utilizatorii, cu excepția taximetriștilor, înregistrează toate operațiunile efectuate în această perioadă într-un registru, denumit în continuare registru special, care se completează fără ștersături și fără spații neutilizate.
 • (3) Registrul special se întocmește conform modelelor prezentate în anexele nr. 2 a) și 2 b).
 • Registrul special are paginile numerotate, este sigilat și ștampilat de către organul fiscal la care se depun declarațiile fiscale, denumit în continuare organ fiscal competent, cu precizarea numărului de pagini conținut de acesta, și este prezentat de către utilizator, cu excepția taximetriștilor, pentru vizare la organul fiscal în a cărui rază teritorială a fost instalat aparatul de marcat electronic fiscal, înainte de începerea activității. În cazul aparatelor de marcat electronice fiscale definite la art. 3 alin. (1) din ordonanța de urgență, registrul se prezintă pentru vizare odată cu depunerea declarației de instalare a aparatului.
 • La repunerea în funcțiune a aparatului tehnicianul unității de service acreditate, denumit în continuare tehnician de service, consemnează în registrul special, după ultima înregistrare a operațiunilor efectuate de utilizator, data și ora începerii funcționării aparatului, sub semnătura și numele în clar ale tehnicianului de service.”
90 zile gratuit. Incearca-l si tu!